Podstawy kompensacji mocy biernej

Kompensacja mocy biernej poprawia jakość sieci, ale przede wszystkim przy użyciu odpowiednich urządzeń pozwala na zmniejszenie współczynnika mocy. Na czym dokładnie to polega, dowiesz się już za chwilę.

Moc jest definiowana jako szybkość przepływu energii przez dany punkt. W obwodach elektrycznych moc jest również definiowana jako iloczyn napięcia chwilowego i prądu chwilowego. W obwodzie prądu przemiennego (AC) napięcie oscyluje między dodatnimi i ujemnymi maksymalnymi wartościami na częstotliwości sieci. W konsekwencji w obwodzie rezystancyjnym również prąd oscyluje z tą samą częstotliwością, ponieważ prąd obciążenia rezystancyjnego jest wprost proporcjonalny do przyłożonego napięcia.

Kompensacja mocy biernej

Współczesne normy jakości energii kładą nacisk na strukturę taryfową w kierunku mocy biernej poza limitem. Limity te stają się coraz bardziej rygorystyczne z dnia na dzień w zwiększonym, zderegulowanym otoczeniu i presji konkurencyjnej między różnymi agencjami, o czym świadczą nowsze kody połączeń międzysieciowych i przepisy dotyczące kar. Ponadto wymagane są poprawki dotyczące problemów związanych z jakością energii, takich jak spadki napięcia, przepięcia, migotanie, a także wsparcie stabilności sieci od instalacji, które muszą połączyć się z siecią.

Wytwarzanie energii wiatru jest podatne na wahania nakładu mocy biernej w zależności od zmian prędkości wiatru. Chociaż można je zasadniczo zrekompensować na poziomie poszczególnych turbin wiatrowych, może istnieć znacząca różnica w zapotrzebowaniu na energię bierną w punkcie wspólnego sprzężenia (PCC) z powodu połączonych efektów wszystkich turbin wiatrowych, transformatorów, linii przesyłowych itp. konieczne jest potwierdzenie kodów sieci w celu połączenia farm wiatrowych z liniami przesyłowymi w PCC. Międzynarodowe kody sieci, na przykład, wymagają instalacji Fault Ride Through / Low-Voltage Ride Through, która utrzymuje wsparcie farmy wiatrowej dla sieci podczas awarii, zapewniając wystarczającą moc bierną w krótkim czasie, aby utrzymać wytwarzanie wiatru.

Podobnie, podstacje trakcyjne kolei pobierają zasilanie z sieci i są zobowiązane do czerpania mocy w ściśle regulowanych warunkach. Zmienne zapotrzebowanie mocy biernej w ruchu pociągu wymaga precyzyjnej i szybkiej kompensacji, aby uniknąć przekroczenia nałożonych limitów.

Konwencjonalne mechanizmy, gdzie jest kompensacja mocy biernej, nie zapewniają wszystkich powyższych środków, które wymagają dynamicznej reakcji i zdolności krótkotrwałego reagowania na zdarzenia awaryjne.

Kompensacja mocy biernej firmy.

Kompensacja mocy biernej to nie temat, o którym wszyscy trąbią na prawo i lewo. Jest jednak na tyle ciekawy, iż na rynku jest wiele ofert dotyczących kompensacji. Kompensacja mocy biernej firmy zajmujące się tym to np. Energy Solve, czy Rabbit.

Dodaj komentarz