Oświetlenie ewakuacyjne – gdzie powinno być zamontowane?

Montaż oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach użyteczności publicznej wynika z konkretnych przepisów prawa. Dodatkowo takie oświetlenie zamontowane musi być w budynkach, w których przebywać może ponad 200 osób, w halach produkcyjnych oraz w magazynach. Oświetlenie ewakuacyjne spełniać musi także określone normy.

Czym jest oświetlenie ewakuacyjne?

Oświetlenie ewakuacyjne jest częścią oświetlenia awaryjnego. Jego celem jest umożliwienie opuszczenia budynku osób w nim przebywających w sposób bezpieczny. Dlatego też oświetlenie ewakuacyjne spełniać musi normy przeciwpożarowe.

Sam montaż oświetlenia ewakuacyjnego do nie wszystko. Musi ono przejść specjalne kontrolne i badania. Dopiero o pozytywnych próbach jest działania, zostaje ono dopuszczone do użytku.

W jakich budynkach musi być zainstalowane oświetlenie ewakuacyjne?

Jak wspomniano, oświetlenie ewakuacyjne musi być zainstalowane we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. W przypadku awarii oświetlenia głównego oprawa ewakuacyjna powinna włączyć się automatycznie, pozwalając wszystkim osobom opuścić budynek.

Oświetlenie ewakuacyjne zamontowane musi być także w takich budynkach jak kina, teatry, obiekty sportowe i rozrywkowe i innych budynkach, w których jednocześnie może znajdować się więcej niż 200 osób. Światło emitowane przez oświetlenie ewakuacyjne w przypadku awarii oświetlenia głównego oświetlać powinno drogę ewakuacji w tych budynkach.

Miejsce montażu oświetlenia ewakuacyjnego

Każda oprawa ewakuacyjna musi być zamontowana w odpowiednim miejscu. Przede wszystkim oprawy znajdować muszą się w miejscach bardzo dobrze widocznych. Awaria oświetlenia głównego może wywołać panikę wśród osób przebywających w budynku. Dlatego ważne jest, aby światło z opraw było dobrze widoczne.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego znajdować powinny się na korytarzach, przy schodach oraz nad drzwiami. W przypadku korytarzy oświetlenie zamontowane powinno być przynajmniej na wysokości 2 metrów od podłoża. Dzięki temu będzie dobrze widoczne.

Dodaj komentarz