Środowisko i jego zanieczyszczenia

W obecnych czasach poziom zanieczyszczeń oraz produkcji odpadów jest bardzo wysoki. Do tej sytuacji przyczyniają się przede wszystkim zakłady produkcyjne i duże przedsiębiorstwa różnych branż przemysłowych. Ogromny wpływ na zanieczyszczenia gleby ma również transport i wytwarzane spaliny i metale ciężkie.

Czym są zanieczyszczenia gleby?

Zanieczyszczenia gleby czy gruntów powstają w wyniku zwiększonej ilości określonych związków chemicznych, czy mikroorganizmów w glebie.

Najbardziej znane i powszechnie występujące są zanieczyszczenia gleby powstałe przez związki organiczne, takie jak pestycydy czy detergenty, oraz wszelkiego rodzaju metale ciężkie (ołów, rtęć, miedź).

Gdzie znajdują się źródła zanieczyszczenia gleby?

Przede wszystkim głównym źródłem zanieczyszczenia gleby jest szeroko pojęty przemysł i wytwarzane przez niego w procesie produkcji odpady stałe lub ciekłe.

Odpady ciekłe to między innymi ścieki, nawozy mineralne i organiczne stosowane w rolnictwie i inne nawozy sztuczne.

Pozostałe odpady to gazy i pyły, emitowane do atmosfery przez huty, cementownie czy elektrownie. Również pestycydy czy środki ochrony roślin mają ogromny wpływ na zanieczyszczenia gleby.

Jakie są skutki?

Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia gleby wpływają bardzo negatywnie na jej skład chemiczny czy biologiczny. Głównym skutkiem tego procesu jest, ujmując najprościej zmniejszenie wartości użytkowej gleby, czyli zanieczyszczona ziemia jest mniej urodzajna, a jakość i ilość plonów staje się niezadowalająca.

Rośliny, którym uda się urosnąć, są również ciągle narażone na zanieczyszczenia w formie chociażby kwaśnych deszczy. Takie deszcze to konsekwencja nadmiernego zanieczyszczenia powietrza. Wiąże się z tym zmniejszenie odporności roślin na choroby i inne szkodniki.

Zanieczyszczone rośliny, warzywa czy owoce zawierają szkodliwe, toksyczne substancje. W zależności od poziomu tych substancji, ich zjedzenie może powodować liczne problemy zdrowotne, między innymi wszelkiego rodzaju zatrucia pokarmowe.

Czy można to zmienić?

Zanieczyszczenia gleby nie są proste do usunięcia, jak śmieci czy odpady. Należy przeciwdziałać pogarszaniu i pogłębianiu się zanieczyszczeń stosując racjonalne działania. Najważniejsze jest zmniejszenie szkodliwości produkcji i jej efektów ubocznych.

Wiele firm przykłada dużą wagę do ekologii i stara się wdrażać programy, które, chociaż częściowo niwelują szkodliwe skutki ich działalności. Jest to istotny krok w przywróceniu zanieczyszczonym glebom pierwotnego stanu.

Dodaj komentarz