Informacje specjalistyczne

Przepompownie przydomowe ścieków mają w swojej budowie taki element jak studzienka wykonana z polietylenu (PEHD), która jest zrobiona metodą obrotową. Ma ona budowę jednolitą (monolityczną) i usztywnienia pierścieniowe dzięki, którym takie usztywnienia spełniają dwie rolę, mianowicie – wzmacniają budowę wewnętrzną studzienki oraz pełnią funkcję naturalnego zakotwiczenia na wypadek gdyby pojawiły się obrębie studzienki wystąpienia wód gruntowych.

Przepompownie przydomowe ścieków są skonstruowane w taki sposób, żeby okolica dna wspomnianej studzienki o kształcie niepełnego stożka uniemożliwiała, żeby odkładały się tam ścieki. Grubość ścianki takiej studzienki wynosi od 8 milimetrów do 10 milimetrów. Część położona w górze studzienki ma taki specjalny kształt, żeby można było przymocować do niej właz żeliwny o średnicy 60 centymetrów lub można też użyć standardowej pokrywy z polietylenu.

Budowa przepompowni przydomowych

Takie studzienki produkowane są w trzech wielkościach o wymiarach 800mm na 1800mm, przy 2150 milimetrach oraz 1000mm na 2150mm i posiadają mają one atest bezpieczeństwa od Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-9102/2013.

Co potrzeba od klienta by przepompownia przydomowa została poprawnie zainstalowana?

Żeby pomóc klientowi, aby ten mógł skonfigurować odpowiednią dla siebie przydomową przepompownię, potrzebne są firmie następujące, niezbędne dane:

A teraz ostatnie pytanie: czy przepompownia ma tłoczyć ścieki do kanalizacji tłoczonej, czy do kanalizacji grawitacyjnej?

Alarm wysokiego stanu ścieków w przydomowej pompowni jest prostym i bardzo praktycznym urządzeniem, które powinien nabyć, każdy konsument decydujący się na zakup przepompowni przydomowej. Informuje on danego użytkownika kiedy nastąpiła awaria pompowni. W takim momencie alarm zaczyna generować sygnały dźwiękowe oraz robi przy tym niesamowity błysk. Włącza się on gdy poziom ścieków w pompowni będzie wyższy niż poziom krytyczny. Przełącznikiem znajdującym się na panelu alarmu można wyłączyć donośny sygnał dźwiękowy alarmu, dzięki temu można na przykład zadzwonić na pogotowie kanalizacyjne a oni będą mogli zająć się na naszym problemem niemal natychmiastowo. Taki alarm świetlny nadal sygnalizuje awarię pompowni. Kiedy usuniemy już awarię, za sprawą ekspertów, w przepompowni należy pamiętać aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy ustawiając przełącznik na pozycję ON. Taki alarm każda firma poleca do każdej oferowanej przez nich przydomowej pompowni ścieków.

Dodaj komentarz