Uprawnienia SEP

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to jeden ze sposobów na skuteczne poszukiwanie lepiej płatnej pracy. Rozwój zawodowy zazwyczaj gwarantuje nie tylko wzrost wynagrodzenia, ale i lepsze poczucie własnej wartości. Jest to szczególnie ważne wśród fachowców, którzy często mają jednoosobowe firmy. Zwiększenie zakresu oferowanych usług pozwala otworzyć się na nowych klientów i zwiększyć zakres działalności. Jednym ze sposobów na to jest zdobycie uprawnień SEP.

Uprawnienia SEP co to?

Uprawnienia SEP wydawane są przez Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich i obejmują między innymi zakres konserwacji i wykonawstwa instalacji elektrycznych. Są one niezbędne dla każdego fachowca, który planuje prowadzić roboty elektryczne czy to w firmie, w której jest zatrudniony, czy w domach swoich klientów. Uprawnienie SEP dzielą się na 3 grupy: grupę 1, grupę 2 oraz grupę 3.

Grupy uprawnień SEP

Uzyskanie uprawnień grupy pierwszej pozwala na wykonywanie prac oraz nadzorowanie tych prac (w przypadku uzyskania uprawnień dozorowych) na instalacjach wytwarzających, przetwarzających oraz zużywających energię elektryczną. Uprawnienie SEP grupy drugiej daje możliwość prowadzenia prac na urządzeniach przetwarzających i wytwarzających ciepło. Grupa trzecia uprawnień dotyczy urządzeń gazowych.

SEP szkolenia

Aby uzyskać uprawnienie sep, warto wybrać się na odpowiednie szkolenie, które przygotuje nas do dalszej pracy. Sep szkolenia organizowane są w całej Polsce w różnych terminach. Aby mieć pewność, że egzamin zostanie zakończony wynikiem pozytywnym, warto wybrać się do sprawdzonego ośrodka szkoleniowego. Często szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Ukończenie szkolenia poświadczane jest dyplomem, a pozytywny wynik egzaminu otrzymaniem świadectwa kwalifikacji. Egzamin należy zdawać regularnie, co 5 lat,

Uprawnienia SEP co to – rodzaje uprawnień

Przystępując do szkolenia przygotowującego do uzyskania uprawnień, można zdecydować się na uprawnienia eksploatacyjne lub dozorowe. Uprawnienia w zakresie eksploatacji umożlwiają prowadzenie prac na instalacjach elektrycznych, energetycznych lub gazowych (zależnie od posiadanej grupy), natomiast uprawnienia dozorowe dają możliwość nazdorowania osób trzecich wykonujących czynności na instalacjach. Zaleca się, by o uprawnienia dozorowe ubiegały się wyłącznie takie osoby, które mają doświadczenie w branży elektrycznej, energetycznej lub gazowniczej.

Dodaj komentarz