Kiedy wymagany jest projekt oświetlenia awaryjnego?

Wchodząc do różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej łatwo dostrzec różnego rodzaju oznaczenia ścieżek ewakuacyjnych. Jednak prawidłowo oznaczone drogi ewakuacyjne to nie tylko specjalne znaki, ale co ważniejsze, również oświetlenie. Wiele budynków powinno mieć tego typu instalacje, a poprzedzać je powinien odpowiedni projekt oświetlenia awaryjnego.

Co kryje się pod pojęciem „oświetlenie awaryjne”?

Lampy awaryjne w potocznym rozumieniu przywodzi na myśl instalację, która włącza się gdy nastąpi awaria prądu, lub przerwa w dopływie zasilania. Jednak jest to tylko połowa prawdy, bowiem oświetlenie awaryjne może być rozumiane dwojako. Właśnie jako oświetlenie nijako zapasowe, lub jako oświetlenie ewakuacyjne. Bardzo ważne jest jednak, że oświetlenie zapasowe nie może być jednocześnie oświetleniem awaryjnym, bo nie gwarantuje ciągłości działania zgodnie z obowiązującymi normami.

Warto też wiedzieć, że oświetlenie awaryjne, zarówno rozumiane jako część systemu ewakuacji, jaki i to zapasowe w Polsce podlega pod przepisy przeciwpożarowe. A dokładniej musi spełniać wymogi opisane w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej, oraz powiązanych z nią rozporządzeniach.

W jakich sytuacjach w budynku musi znaleźć się oświetlenie awaryjne?

Polskie przepisy dość szczegółowo określają, jakie budynki i budowle powinny posiadać odpowiednie instalacje zasilania awaryjnego. Zgodnie z nimi wszelkie widownie i audytoria oraz sale konferencyjne czy też sportowe (jeśli pomieszczą więcej niż 200 osób) powinny posiadać tego typu instalacje. Taka instalacja jest też wymagana w halach produkcyjnych i magazynowych, oraz pomieszczeniach powyżej 2000 m2.

Oświetlenie awaryjne to także element obowiązkowy wszelkiego rodzaju dróg ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach, w których przebywają osoby o ograniczonej możliwości przemieszczania się. Podobnie jest na drogach ewakuacyjnych w wysokich budynkach użyteczności publicznej.

Po co potrzebny jest projekt oświetlenia awaryjnego i co powinien zawierać?

Projekt oświetlenie awaryjnego powinien być łatwo dostępny w każdym budynku, który ma taką instalację, tak by można było ją nie tylko odpowiednio konserwować, ale też wykorzystać w sytuacji zagrożenia. Co więcej powinien zapewniać takie działanie systemu awaryjnego, by wszystkie drogi były oświetlone przez co najmniej godzinę, a przewody i oprawy, także baterii zasilających, gwarantowały odpowiedni poziom ognioodporności.

Taki projekt powinien zawierać szczegółowy opis całej instalacji, w tym użytych opraw, lamp i baterii zasilania awaryjnego. Powinien być też uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym na każdym rysunku i schemacie powinien być jego podpis.

Dodaj komentarz