Podstawowe właściwości topników do lutowania

Dzięki topnikom do lutowania, proces ten odbywa się dużo szybciej niż bez ich zastosowania. Zależność ta wynika przede wszystkim z faktu, że łączone w ten sposób substancje, często tworzą na swej powierzchni charakterystyczne warstwy tlenków. Czym zatem powinny wyróżniać się topniki?

Topnik a reakcje chemiczne

Należy pamiętać, że substancja stosowana jako topnik, nie powinna wchodzić w reakcję z łączonymi w ten sposób substancjami. Skutki takiego nieprzewidzianego zastosowania topnika byłyby oczywiste, a jednym z największych z nich byłoby oczywiście osłabienie jakości samego lutu poprzez jego zanieczyszczenie.

Należy też pamiętać, że topnik powinien nie tylko oczyszczać powierzchnie łączone, ale też zadbać o to, by nie były one narażone na działanie zewnętrznych środków chemicznych. Oznacza to, że muszą one stworzyć coś w rodzaju otuliny, która odizoluje łączone środowisko od wpływów zewnętrznych.

Stałość i niezmienność

Najważniejszą zaletą topników powinna być ich stałość w kontekście zmieniających się temperatur. Oczywiście nie chodzi tu o ich postać, lecz o właściwości chemiczne i fizyczne. Bądź co bądź – topniki są poddawane olbrzymim temperaturą, a wzrost reaktywności byłby tutaj bardzo niewskazany.

Nie można też zapominać, że topniki do lutowania nie mogą wywoływać silnych, a zarazem niebezpiecznych reakcji chemicznych! Bardzo często zdarza się, że źle dobrany topnik emituje w trakcie lutowania gazy. Mogą one zaszkodzić nie tylko samemu operatorowi, ale też spoistości lutu. Zwłaszcza, jeśli wytworzą one w jego strukturze charakterystyczne bąbelki.

Gładka powierzchnia

Kolejną własnością dobrych topników do lutowania, powinna być zdolność do wytworzenia charakterystycznego, gładkiego lica po obniżeniu temperatury topnika. Dzięki niemu stabilność spoiwa jest jeszcze większa, a ono samo nie jest tak podatne na pęknięcia, czy też na inne uszkodzenia mechaniczne.

Podsumowując, topniki do lutowania to substancje, które nie powinny być dobierane w sposób przypadkowy! Wręcz przeciwnie – zaleca się, by dobierać je zgodnie z ich specyfiką chemiczną, a także reaktywnością. Dzięki temu można mieć pewność, że stworzone w ten sposób połączenie, zachowa swą stabilność i jakość.

Topniki do lutowania dostępne są w ofercie Elektronika.mcc.pl.

Dodaj komentarz