Co trzeba wiedzieć o lampach ewakuacyjnych?

Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo użytkowników budynku. Właściwie rozmieszczone lampy ewakuacyjne mogą nigdy się nie przydać, jednak w sytuacjach kryzysowych to od nich może zależeć życie i zdrowie wielu osób.

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – czym się różnią?

Wiele osób mylnie utożsamia oświetlenie awaryjne z oświetleniem ewakuacyjnym. W rzeczywistości lampa ewakuacyjna jest jedynie jednym z możliwych rodzajów oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne to szeroka grupa źródeł światła, w skład której wchodzi między innymi oświetlenie ewakuacyjne, ale też oświetlenie rezerwowe. Cechą szczególną takiego oświetlenia jest fakt, że działa ono nawet gdy z nie ma dostępu do zasilania sieciowego. Innymi słowy oświetlenie awaryjne zawsze ma możliwość działania na alternatywnym, niezależnym źródle zasilania.

Gdzie konieczna jest instalacja oświetlenia ewakuacyjnego?

Wymóg instalacji oświetlenia awaryjnego, w szczególności ewakuacyjnego określają przepisy prawa. Ogólnie można jednak przyjąć, że takie oświetlenie musi być założone we wszystkich budynkach, w których przebywają duże skupiska ludzi.

Takie oświetlenie musi być zatem zainstalowane we wszystkich budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, urzędy czy szpitale. Powinno się ono znaleźć również w zakładach przemysłowych, biurowcach a także na korytarzach domów wielorodzinnych.

Jakie normy musi spełniać lampa ewakuacyjna?

Lampa ewakuacyjna nie tylko powinna być zainstalowana w widocznym miejscu, musi też spełniać pewne wymogi odnośnie wielkości i oznakowania. Piktogramy stosowane przy takim oświetleniu są ustandaryzowane by były bardziej czytelne.

Lampa ewakuacyjna musi mieć przede wszystkim odpowiednią jasność. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych powinno mieć jasność co najmniej 1,5 luxów. W miejscach szczególnie niebezpiecznych jasność ta powinna przekraczać 15 luxów.

Dodaj komentarz