W jaki sposób należy utylizować odpady spożywcze?

Od 2010 roku na wszystkich prosperujących firmach spożywczych spoczywa obowiązek utylizacji odpadów. W związku z tym na rynku nie brakuje profesjonalnych firm zajmujących się regularnym transportowaniem oraz utylizacją wszelkich odpadów żywnościowych.

Na kim spoczywa obowiązek utylizacji odpadów?

W ostatnim czasie transport odpadów spożywczych to powszechna usługa świadczona przez firmy posiadające do tego celu specjalne uprawnienia.

Obowiązek właściwego postępowania z odpadami spożywczymi spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach zajmujących się produkcją oraz handlem artykułami spożywczymi.

Ponadto do właściwej utylizacji odpadów zobowiązane są wszystkie firmy gastronomiczne, właściciele ferm drobiu oraz zakłady produkcji mięs i wędlin.

Przechowywanie oraz transport odpadów spożywczych

Obowiązek utylizacji odpadów nakłada na przedsiębiorstwa branży spożywczej ustawa o odpadach obowiązująca od 2010 roku. Wcześniej, bo 27 września 2001 roku zostało również wydane w tej kwestii istotne rozporządzenie Ministra Środowiska.

Przepisy te dokładnie regulują sposób postępowania z odpadami powstałymi podczas przygotowania żywności, posiłków oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Zgodnie z ustawą utylizacji podlega również przeterminowana żywność.

Wszystkie odpady można gromadzić tylko i wyłącznie się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu specjalnych pojemnikach, które to przekazuje przedsiębiorstwu firma zajmująca się transportem produktów spożywczych przeznaczonych do utylizacji. Pojemniki z odpadami żywności należy zawsze regularnie przekazywać do unieszkodliwienia wyspecjalizowanemu odbiorcy, który posiada odpowiednie zezwolenie.

Prosperujące na rynku firmy zajmujące się regularnym transportem oraz utylizacją odpadów spożywczych posiadają szeroką ofertę współpracy wywozu odpadów trzeciej kategorii.

Transport i utylizacja odpadów żywności – istotne podstawy prawne

Każde przedsiębiorstwo, w którym dochodzi do regularnego wytarzania odpadów spożywczych, w tym również pochodzenia zwierzęcego musi posiadać umowę podpisaną z firmą oferującą regularny wywóz odpadów. W zależności od ich ilości odpadów transport może odbywać się raz w tygodniu czy też raz w miesiącu. Warto pamiętać o tym, że minimalna częstotliwość wywozu odpadów spożywczych wynosi jeden raz na cztery tygodnie.

Częstotliwość wywozu odpadów oraz ilość dostarczanych na jeden odbiór opakowań do gromadzenia odpadów musi być zawsze określona w podpisanej umowie. Wiele firm oferuje usługi ryczałtowe, a więc wysokość całkowitej opłaty uzależniona jest od ilości odebranych

do unieszkodliwienia pojemników z odpadami.

Opłata obejmuje odbiór oraz załadunek opakowania z odpadami z danej placówki, wydanie nowego opakowania oraz wypełnienie na miejscu Karty Przekazania Odpadu. Ponadto obejmuje ona specjalistyczny transport odpadów do miejsca utylizacji oraz odesłanie do firmy dokumentów potwierdzających właściwe unieszkodliwienie odpadów.

Dodaj komentarz