Badania wody oraz ścieków

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo istotną sprawą jest badanie ścieków oraz wody, na przykład wód gruntowych. W rzeczywistości wiele instytucji, a czasem nawet i osób prywatnych powinno tego typu badania wykonywać regularnie.

Po co wykonuje się badania wody oraz ścieków?

Badania wody oraz ścieków w ogólnym ujęciu, są potrzebne po to, aby znać z grubsza skład chemiczny takiej mieszaniny, ponieważ niezależnie od tego, czy mówimy o wodzie, czy o ściekach, to jest to swego rodzaju mieszanina. Jeżeli znamy ten skład, to jesteśmy w stanie stwierdzić, czy pewne normy dotyczące jakości, czy to wody, czy odpadów ściekowych są spełnione.

Jest to takie ważne, ponieważ dla przykładu, jeżeli mamy dużą firmę, która produkuje dość znaczące ilości ścieków, to ścieki takie muszą być utylizowane. Firma, która ścieki utylizuje, zawsze w umowie spisanej z nami będzie wymagała, aby ścieki spełniały pewne określone normy jakościowe. W niektórych sytuacjach jesteśmy wręcz do tego zobligowani, ponieważ za niektóre ścieki odbiorca może nam dać wielokrotnie niższą cenę za odbiór. Jeżeli natomiast normy nie spełnimy, wówczas firma co prawda może od nas te ścieki odebrać, ale wówczas stawki są znacząco większe.

Gdzie badać ścieki oraz wodę?

Jeżeli chodzi o badanie ścieków oraz wody, to oczywiście musi być to laboratorium, które posiada odpowiednie certyfikaty, ponieważ tylko i wyłącznie w takim przypadku, wydane analizy, czy różnego rodzaju orzeczenia o stanie jakości wód lub ścieków, są w świetle prawa ważne, a dalsze postępowanie ze ściekami w dany sposób uzasadnione.

Jednym z lepszych laboratoriów, które bada wodę oraz ścieki, jest to laboratorium prowadzone przez polskiego głównego przetwórcę miedzi, czyli KGHM. Przykładowy zakres i oraz ofertę można zobaczyć na stronie https://cbj.com.pl/oferta/analizy-wod-sciekow-i-osadow-sciekowych/. Ponieważ KGHM sam produkuje bardzo duże ilości odpadów ciekłych, to ma bardzo dobre i doświadczone laboratorium, dzięki czemu można również skorzystać z usług, jakie ta firma oferuje. Co warte podkreślenia raporty przedstawiane przez laboratorium cbj.com.pl/oferta/analizy-wod-sciekow-i-osadow-sciekowych/ są bardzo rzadko podważane.

Dodaj komentarz